UPDATE Drept la replică AQUA QUEEN

Redăm mai jos dreptul la replică primit de la SC Aqua Queen SRL:

Conținutul articolului face referire expresa la calitatea apei comercializate de catre societatea AQUA QUEEN, iar reprezentantii platformei virtuale « stiri.rol.ro » au publicat aceste informatii, fara a realiza o minima investigatie, motiv pentru care apreciem ca fiind oportuna prezentarea situatiei reale si corecte, sens in care ne exercitam dreptul de a solicita dreptul la replica, cu respectarea intocmai a regulilor care reglementeaza aceasta materie, respectiv in conformitate cu prevederile Legii 504/2002.

Avand in vedere modalitatea in care aceste informatii au fost aduse la cunostinta publicului, apreciem faptul ca, “dreptul la replică va fi difuzat gratuit, fără comentarii ale radiodifuzorului, în termen de maximum 3 zile, în aceleaşi condiţii în care drepturile sau interesele legitime ale persoanei au fost lezate: respectiv în cadrul aceluiaşi interval orar, al aceleiaşi emisiuni, în limitele aceleiaşi durate şi cu precizarea emisiunii în care s-a produs lezarea”, in consecinta, va solicitam de urgenta sa procedati la stabilirea conditiilor in care se va proceda la difuzarea dreptului nostru la replica tinand cont de procedeul de transmitere a informatiilor eronate, respectiv articolul publicat in data de 09.11.2016 pe platforma virtuala www. Stiri.rol.ro.

De asemenea, va rugam sa aveti in vedere disponibilitatea subscrisei societati comerciale de a fi prezenta, prin reprezentant, in vederea lamuririi unor aspecte de ordin atat practic, cat si de ordin legal care reglementeaza aceasta chestiune supusa analizei.

Va supunem atentiei faptul ca, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in prezenta speta, aveti obligatia ca “in termen de 2 zile, de la primirea cererii, institutia dvs este obligata sa comunice, in scris, solicitantului ziua si ora difuzarii dreptului la replica sau a rectificarii”.

Totodata va atragem atentia asupra faptului ca, intrucat imaginea subscrisei Aqua Queen a fost periclitata prin furnizarea unor informatii nedovedite, similare cu cele la care facem referire, pe rolul Tribunalului Bucuresti se afla dosarul nr. 20484/3/2016** al carui stadiu este in derulare, urmand astfel a ne repara prejudiciul creat prin lezarea dreptului la imagine.

De asemenea, produsele comercializate de catre societatea comerciala Aqua Queen SRL au fost deja verificate de catre un laborator acreditat, obtinand astfel aprobarea din partea Ministerului Sanatatii prin care reprezentantii acestei institutii au confirmat ca apa potabila este conforma normelor de sanatate publica, nereprezentand niciun pericol pentru consumatori, conform continutului adresei nr. 43908/22.07.2016, atasata prezentului drept la replica.

Mentionam faptul ca in ceea ce priveste prelevarea probelor de apa in vederea testarii microbiologice, acestea trebuie predate laboratorului specializat in cel mai scurt timp posibil, astfel incat sa nu depaseasca 12 de ore din momentul prelevarii (ora prelevarii va fi inregistrata pe procesul verbal de prelevare si pe eticheta probei).

Subliniem faptul ca articolul nu mentioneaza perioada de prelevare a acestor probe, de asemenea nu este mentionat nici daca aceasta prelevare a fost efectuata conform criteriilor microbiologice stabilite in R(CE) nr.2073/2005, regulament in care sunt indicate conditiile prelevarii apelor imbuteliate in vederea efectuarii de analize si verificari de laborator.

Articolul mentioneaza faptul ca prelevarile s-au efectuat de la supermarket si nu direct de la sursa, asa cum este invederat in prezentul regulament de prelevare aplicabil.

De asemenea, va solicitam sa tineti cont ca prelevarea de la sursa nu este echivalenta cu prelevarea de la raft, intrucat subscrisa nu poate fi responsabila de conditiile de depozitare, de temperatura, de luminozitate existente in punctele de comercializare, acesti factori influentand in mod negativ calitatea apei imbuteliate.

Avand in vedere considerentele expuse in prezentul drept la replica, consideram afirmatiile publicate in articolul sus-mentionat ca fiind calomnioase si nedovedite, motiv pentru care ne rezervam dreptul de a sesiza organele competente, in legatura cu savarsirea infractiunii prevazuta de art. 326 NCP, privind falsul in declaratii, precum si la savarsirea unui abuz care a lezat imaginea subscrisei societati comerciale.

AQUA QUEEN SRL
Prin Avocat Aldea Ramona

loading...
loading...