7 noțiuni de contabilitate și fiscalitate esențiale pentru orice antreprenor

De cele mai multe ori, proprietarii de afaceri nu acordă prea multă atenție aspectelor ce țin de contabilitate și fiscalitate. Antreprenorii lasă aceste lucruri în grija contabililor, pentru a se putea ocupa de bunul mers al afacerii, lucru de altfel destul de corect. Însă, chiar dacă nu cunoști în amănunt toate detaliile contabile ale business-ului tău, este esențial și foarte util să stăpânești câteva noțiuni de bază pentru fundamentarea deciziilor de afaceri sau pentru a putea ști cum să interpretezi diverse situații financiare ori ce să-i soliciți specialistului care se ocupă de contabilitatea firmei tale. Iată câteva lucruri esențiale:

1. Active, pasive și capital propriu

Orice antreprenor ar trebui să cunoască aceste noțiuni de bază pentru contabilitate. Prin pasive se înțeleg anumite obligații pe care compania trebuie să le îndeplinească, ca de exemplu un împrumut la bancă devine o pasivă pentru firmă. Activele sunt mijloacele care îți asigură un venit pentru mai mulți ani, iar capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al proprietarilor în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalul propriu se referă la banii investiți de antreprenori pentru dezvoltarea afacerii, diferența dintre activele societății și pasivele sale.

2. Cash-flow sau flux de numerar

Numit adesea și flux de trezorerie, cash-flow-ul înseamnă diferența dintre încasările și ieșirile de numerar ale unei societăți pe o anumită perioadă de timp. Acesta este unul dintre cele mai importante instrumente folosite de către antreprenori în fundamentarea deciziilor de business întrucât exprimă capacitatea afacerii de a genera profit.

3. Situațiile financiare lunare, semestriale sau anuale

Altfel spus, antreprenorii trebuie să știe să interpreteze balanța de verificare și bilanțul contabil, dar și contul de profit și pierdere. În acest sens, balanța de verificare se referă la un document întocmit lunar pentru a verifica exactitatea înregistrărilor contabile. Pe baza sa sunt întocmite situațiile financiare semestriale sau anuale. Bilanțul contabil reprezintă descrierea sintetică a activelor și pasivelor unei companii la un anumit moment, iar contul de profit și pierdere evidențiază modul în care a fost obținut rezultatul societății în anul anterior, fie el profit sau pierdere.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli

Acest instrument financiar se întocmește la nivelul întregii activități cu scopul de a estima cât mai corect evoluția veniturilor și cheltuielilor într-o anumită perioadă de timp. În acest mod, un antreprenor poate cunoaște nivelul la care afacerea sa atinge punctul critic și poate vedea cât este de rentabilă pentru a putea proiecta mult mai bine deciziile viitoare.

5. Taxa pe valoare adăugată

Deși pare o noțiune simplă, în realitate nu este așa ușor de înțeles cum funcționează TVA-ul. O firmă poate fi neplătitoare de TVA la înființare, dacă nu optează altfel, și ajunge plătitoare de TVA doar dacă depășește plafonul de 300.000 lei venituri/an. TVA-ul este un impozit direct ce se aplică în cotă standard de 19% și două cote reduse de 9% (medicamente, alimente, livrarea apei potabile, etc.) și 5% (cărți, manuale, servicii de restaurant și catering, locuințe, etc.). De asemenea, există și un cod TVA intracomunitar pe care firmele trebuie să-l obțină dacă sunt neplătitoare de TVA și derulează tranzacții cu persoane impozabile din UE.

6. Pragul de rentabilitate

Reprezintă acel nivel minim al vânzărilor pe care firma trebuie să le realizeze ca să nu înregistreze pierderi și la care profitul este zero. Însă, de la acest nivel, orice se vinde în plus va aduce profit societății.

7. Salarii și plata contribuțiilor sociale

Orice antreprenor trebuie să cunoască salariile ce le revin angajaților și formulele de calcul pentru plata contribuțiilor sociale, atât cele care îi revin angajatului cât și cele aflate în sarcina sa, în calitate de angajator.

Nu în ultimul rând, un antreprenor trebuie să știe că contabilitatea vizează înregistrarea tranzacțiilor economice potrivit unui cadru de reglementare specific, iar fiscalitatea are drept scop calcularea impozitelor și taxelor pe care le are compania de plătit. Astfel de noțiuni sunt esențiale pentru orice manager care intenționează să ia decizii pertinente și să gestioneze eficient activitatea firmei sale.

 

loading...
loading...